سمندترابر مجهزتر مي‌شود

شركت سمندترابر بين‌الملل، 60 دستگاه فوتون از شركت ايران‌خودرو ديزل خريداري كرد.

به گزارش كارآوا، طبق توافقنامه‌اي كه آذرماه به امضاء رسيد، ايران‌خودرو ديزل 10 دستگاه از اين كشنده‌هاي اتومات را دي‌ماه تحويل شركت سمندترابر مي‌دهد. همچنين 50 دستگاه ديگر اين فوتون‌ها در بهمن و اسفند سال‌جاري تحويل شركت سمندترابر خواهد شد.

گفتني است، با اضافه شدن اين تجهيزات به ناوگان حمل و نقل شركت سمندترابر پيش‌بيني مي‌شود، مشكل حمل بدنه شركت ايران‌خودرو و سايت‌هاي شهرستان به طور كامل حل شود.