0

پیام مدیر عامل

شركت سمند ترابر بين الملل در راستای سياست ها و اهداف گروه صنعتی ايران خودرو به عنوان يكی از زير مجموعه های شركت خدمات مهندسی ايران خودرو (ايسيكو) تاسيس شد تا به عنوان يك بازوی كارآمد، امكان مديريت موثر، ارزش آفرينی بيشتر و ارتقا دانش سازمانی را در اين عرصه فراهم آورد . اين شركت در سال 1387 با نام پرشين شيد آسيا به صورت مسئوليت محدود خريداری شد و در سال 1388به عنوان شركت بين المللی سمند ترابر (سهامی خاص) تغيير نام يافت. هم اكنون اين شركت به عنوان اصلی ترين پيمانكار حمل محصولات ايران‌خودرو از كليه سايت‌های توليدی به نمايندگی های سراسر كشور

دکتر آرش اکبری

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

04

اعضاء هیئت مدیره و مدیران شرکت

روح الله یاسینی

رئیس هیئت مدیره

آرش اکبری

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

جواد مفاخری

عضو هیئت مدیره

رضا پالیزدار

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

محمدهاشم فتحی

مدیر امور ناوگان